ATIB KULTUSGEMEINDE

AVUSTURYA GENELI

 “40 HADİS EZBERLEME YARIŞMASI”

USUL VE ESASLARI

 

 

 1. YARIŞMANIN TANIMI:

Üsve-i Hasene olan Peygamber Efendimiz’i daha iyi tanımak için, ATIB olarak düzenlenen

 “Rehberim Peygamberimden 40 Hadis Ezberleme” Yarışması

 

 1. YARIŞMANIN AMACI:

Avusturya’da yaşayan öğrencilerimize, dini kimliklerini korumak, İslam’ın temel kaynaklarından olan hadis ve sünnetin önemini kavratmak, hadis metinlerini okuma ve anlama yeteneği kazandırarak hadisler ışığında güncel olayları doğru yorumlamalarına yardımcı olmak, ahlâkî değerleri kazandırmak ve bu değerlerin oluşmasında hadislerin rolünü fark ettirmek; meslekî bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayarak özgüven kazandırmak.

 

 1. YARIŞMA ICERIGI:

Atib Eğitim Birimi tarafından Yaş gruplarına göre hazırlanmış hadislerin Arapça, Türkçe ve Almanca metinlerini ezberleyip komisyon huzurunda hatasız bir şekilde ezbere okumak.

 

            Yukarıda amaç bölümünde belirtildiği üzere öğrencilerin hadisleri ezberleme yoluyla kazanımları hedeflenmiştir. Bundan dolayı öğrenciler birbirleriyle yarışmayıp kendileri ile yarışacaklardır. Ve neticesinde hadisleri şartlarda belirtildiği şekilde ezberleyen her bir öğrenciye yapılacak mülakat neticesinde bir ödül ve başarı belgesi verilecektir. Yarışmaya müracaat edip komisyon huzurunda şartlar çerçevesinde başarı sağlayamadığı takdirde katılım belgesi ve imkan dahilinde hediye takdim edilecektir.

 

YARIŞMAYA  KATILACAKLARDA  ARANAN ŞARTLAR:  

 • Avusturya’da ikamet etmek
 • Yarışmaya katılabilmek icin  2006-2017 (4-15 yaş) doğumlu öğrenciler yarışmaya katılabilecektir.
  • 1. Grup: 4-7 Yaş (Yıl Olarak 2014-2017 Doğumlu olmak) 40 Hadis
  • 2. Grup: 8-12 Yaş (Yıl olarak 2009-2013 Doğumlu olmak) 40 Hadis
  • 3. Grup: 13-15 Yaş (Yıl olarak 2006-2008 Doğumlu olmak) 40 Hadis

*Yaş gruplarında ay ve gün dikkate alınmayıp doğum yılı esas alınacaktır.

 • Katılmak isteyen öğrenciler, www.e-abs.at internet adresinden veya en yakın Atib Kultusgemeinde derneğinde Din Görevlisine müracaat edeceklerdir.
 • Avusturya’da ikamet eden tüm öğrenciler başvuru yapabilecek, herhangi bir sayı kısıtlaması getirilmeyecektir. İmkanlar dahilinde tüm öğrencilerin yarışmaya katılımları teşvik edilecektir.

 

YARIŞMANIN AŞAMALARI:

 • 15 Mart 2021 Cumartesi günü başvurular başlayacak olup 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 24:00’da başvurular tamamlanacaktır. 
 • Yarışmaya katılmak için müracaat yapan öğrencilere kendi yaş gruplarına göre ezberleyecekleri hadisler verilecektir.
 • Öğrenciler e-abs.at Web sitesinde yaş gruplarına göre seçilen hadisleri görme ve indirme imkanına sahip olacaklardır.
 • Müracaatı olmayan öğrenciler yarışmaya alınmayacaktır.
 • Müracaat yapan öğrenciler kendi yaş grubuna göre belirlenmiş hadisleri 08 Mayıs 2021 tarihine kadar belirlenen şartlar çerçevesinde Arapça Türkçe ve Almancasıni  ezberlemekle mükelleftir. (Senet ve Rivayet kısmı hariç)
 • Öğrenciler 23 Nisan 2021 – 08 Mayis 2021 tarihleri arasında ezberledikleri hadisleri yarışma şartları çerçevesinde belirlenen komisyon huzurunda okuyarak başarılı olanlar tespit edilecektir.
 • 23 Nisan tarihinden önce hadislerini ezberleyen öğrenciler belirlenen komisyon huzurunda sınava tabi tutulup başarılı olanlar tespit edilecektir.
 • Komisyon huzurunda başarısız öğrencilere talepleri halinde bir sınav hakkı daha verilecektir.

 

YARIŞMA JÜRİLERİ:

Atib derneklerimizde görevli Din Görevlilerimiz Atib tarafından görevlendirilen fahri eğitmen ve uzman kişilerden teşekkül ettirilen komisyon daha sonra ilan edilecektir.

 

 

DEĞERLENDİRME:

Her komisyon üyesi öğrenciyi toplam 100 puan üzerinden değerlendirecek, her üyenin verdiği not ayrı ayrı toplanarak ortak puan belirlenecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERİ VE PUANLAMA:

 • Arapça Hadis metnini eksiksiz ve takılmadan ezbere okuyabilme.                50 puan
 • Türkçe Hadis metnini eksiksiz ve takılmadan ezbere okuyabilme.                 20 puan
 • Almanca Hadis  metnini eksiksiz ve takılmadan  ezbere okuyabilme.            20 puan
 • Anlam bilgisi (Komisyon tarafından seçilen Hadis)                                         10 puan

*4-7 Yaş Grubu Anlam bilgisi puanından muaftır. Kalan 10 puan 5’i Türkçe 5’i Almanca puanına katılacaktır.

 • Toplam                                                                                                                  100 puan
 • Yarışma her bir öğrenci için sözlü şekilde yapılacaktır.
 • Hadislerin ravisi ve kaynağı istenmeyecektir.
 • Yarışmada hadislerin tamamı dikkate alınacaktır.
 • Öğrenci aynı hadisin Türkçe ve Almanca tercümesinden de sorumludur.
 • Öğrencinin Hadisi hatırlayamadığı durumlarda,  sorulan hadislerin  Arapça Türkçe ve Almanca baş kısmından bir veya en fazla iki kelime komisyon başkanı tarafından söylenir ve öğrenciden devam etmesi istenir.
 • Bundan sonra her takılmada iki (2) , her hatırlatmada üç (3) puan düşülür.

ÖDÜL:

Şartlarda belirtilen şekilde hadisleri ezberleyip komisyon huzurunda başarılı olan her bir öğrenciye başarı belgesi ve bir ödül verilecektir.

Müracaat eden ancak başarısız olan öğrencilere de katılım belgesi ve imkanlar dahilinde bir hediye verilecektir.

 

                                                       ATIB KULTUSGEMEINDE EGITIM BIRIMI

 
 
 
© 2021 By AtibKultusgemeinde

Hoş geldiniz

Yine Bekleriz Sağlıcakla Kalın