DEP

DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (DEP)

DEP Nedir

Tatil dönemlerinde düzenlenen bu eğitim programları, Avusturya'da yaşayan çocuklarımızın dinî, ahlakî ve millî kimliklerinin muhafazası, tarihî ve kültürel kökenleri ile buluşturulmasını amaçlamaktadır.
“Çağımızın çokkültürlülük ve yeni dinî akımların getirdiği kültürel ve dinî erozyonun insanımızın kimlik oluşumunda olumsuz etkisi olduğu görülmektedir. Bu olumsuz etkinin yurtdışında farklı kültürel ve sosyal ortamlarda yaşayanlar üzerindeki etkisinin daha da güçlü olduğu bilinmektedir. Bu etkinin en aza indirilmesi amacıyla genç kuşakların ülkemizde dinî, ahlakî ve kültürel kökenleri ile buluşmasını sağlamak bu programların hedefleri arasındadır.

“Öğrenim süresince öğrencilere yönelik çeşitli sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenecektir.​”

degerler-egitimi-programi-950x305.png
© Designed By eAbs

Adres

Sonnleithnergasse 20

1100

Wien

+43 1 334 62 80