DEP

  DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (DEP)

  DEP Nedir

  Tatil dönemlerinde düzenlenen bu eğitim programları, Avusturya'da yaşayan çocuklarımızın dinî, ahlakî ve millî kimliklerinin muhafazası, tarihî ve kültürel kökenleri ile buluşturulmasını amaçlamaktadır.
  “Çağımızın çokkültürlülük ve yeni dinî akımların getirdiği kültürel ve dinî erozyonun insanımızın kimlik oluşumunda olumsuz etkisi olduğu görülmektedir. Bu olumsuz etkinin yurtdışında farklı kültürel ve sosyal ortamlarda yaşayanlar üzerindeki etkisinin daha da güçlü olduğu bilinmektedir. Bu etkinin en aza indirilmesi amacıyla genç kuşakların ülkemizde dinî, ahlakî ve kültürel kökenleri ile buluşmasını sağlamak bu programların hedefleri arasındadır.

  “Öğrenim süresince öğrencilere yönelik çeşitli sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenecektir.​”

  degerler-egitimi-programi-950x305.png
  © Designed By eAbs

  Adres

  Sonnleithnergasse 20

  1100

  Wien

  +43 1 334 62 80